U bent niet ingelogd. Login of registreer

Algemene voorwaarden Thisisairt

Door onze website te bezoeken en gebruik te maken van de online AI-art galerie van Thisisairt ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Intellectueel eigendom
Alle inhoud op onze website, inclusief tekst, afbeeldingen en ontwerpen, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mag niet worden gebruikt zonder onze toestemming.

Productbeschrijvingen
We streven ernaar nauwkeurige beschrijvingen en afbeeldingen van onze producten op onze website te bieden, maar we kunnen niet garanderen dat de informatie foutloos, compleet of up-to-date is. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of omissies op onze website te corrigeren en de informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Prijzen en betaling
De prijzen op onze website zijn in euro's en inclusief 9% btw. We accepteren betaling per iDeal. Betaling dient volledig te worden voldaan op het moment van aankoop.

Beperking van aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die voortvloeit uit jouw gebruik van onze website of producten, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele of gevolgschade.

Updates van deze algemene voorwaarden
We behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden indien noodzakelijk bij te werken, om wettige en bedrijfsmatige veranderingen weer te geven. Raadpleeg deze algemene voorwaarden regelmatig om op de hoogte te blijven van ons beleid en procedures.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze algemene voorwaarden worden opgesteld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van onze website of producten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Neem contact met ons op
Heb je vragen of opmerkingen over de algemene voorwaarden van Thisisairt? Neem dan gerust contact met ons op.